2011
08.16

title=

På opfordring af en læser er jeg blevet bedt om at fortælle om mine erfaringer med FOG imaging solutions.

  1. Først vil jeg introducere hvad FOG er – for dem, der ikke har læst mit OpenSource TOP10-indlæg.
  2. Dernæst vil jeg forklare FOG’s opbygning. Infrastrukturen.
  3. Efterfølgende vil jeg komme ind på generering af et nyt windows xp image.
  4. Til sidst vil jeg kort beskrive web-GUI’en, hvorfra man administrerer sine klienter.
  5. Generering af snapins
  6. Opsamling

1) Hvad FOG imaging solution er

FOG imaging solutions er et opensource “Client Management”-projekt. “Client Management” betyder i sin enkelthed at man er i stand til at håndtere clienter og clienters software i eksempelvis en organisation.  Der findes mange kommercielle “Client Management”-projekter. Jeg har kendskab til Altiris og Capa-systems. Hvorfor har vi som organisation brug for client management? Alle organisationer er bevidste om at tid = penge. Hvad kan tage mere tid end en pcklient, der umuligt vil opdateres. Det ender som regelt med en komplet reinstallation. Drivere skal hentes, organisationens software skal installeres, en masse tilpasninger skal laves. Supporteren/Administratoren er ved at blive gråhåret over CD’erne med software, som er blevet ridset – sløve driver download sites, en installations-usb stick som er blevet væk etc. Alle disse problemer forsvinder, hvis man er i stand til at lave et image, som indeholder store dele af organisationens software – og bagefter smider special byggede pakker på til de forskellige afdelingers maskiner. Det er netop dette “Client Management” og dermed FOG bruges til.

2) Hvordan FOG er opbygget (Infrastruktur)

Fog er opbygget præcis ligesom de kommercielle “Client Management”-produkter.  En FOG-server (Jeg anbefaler Linux Debian) sættes op (minimum 500 gb disk anbefales), DHCP i organisationen konfigureres til pxe-boot (tftp). Når en klient forespørger DHCP får den pxe-instillingen, som gør klienten i stand til at hente sin konfiguration fra FOG-serveren via netværket.

3) Generering af et nyt windows xp image

Et grund image laves. FOG Client installeres. I FOG’s webgui tilføjes klienten med navn og mac-adresse. Klienten findes i gui’en og en upload-task sættes i gang (Valgfrit – men anbefalet: drivere for organisationens maskiner inkluderes i en driver-folder. Driver-folderen scannes via en driver-scanner, som genererer driver-installationen til sysprep, sysprep køres med organisationens windowsxp-licensnøgle). Såfremt at du har installeret FOG-serveren korrekt og lavet de rigtige DHCP-indstillinger vil du nu være i stand til at netværks-boote (PXE) maskinenen. Det er vigtigt (hvis du følger, hvad jeg ovenfor anbefalede) at klienten første gang booter via PXE, idet sysprep 2.gang vil være forsvundet. Sysprep laver en installation af maskinen – og installationen laves kun 1 gang. Hvis dette kikser skal du lave driverscanning og sysprep igen. Hvis klienten booter via netværksboot (PXE), vil det sysprep’ede installationsimage blive formindsket på harddisken og uploadedet til FOG-serveren. Efter upload vil installationsimaget igen blive expanded. Tjek at lokal-maskinen herefter kan boote igen. Hvis ikke lokalmaskinen kan boote er der stor sandsynlighed for at dit image ikke vil virke. Hvis klienten booter vil du kunne lave en halv sejersdans. Du kan herefter slette harddisken på lokalmaskinen og deploye imaget via FOG igen. Hvis imaget bliver rullet fint på kan – og klienten igen booter fint – kan du færdiggøre din sejersdans. Du har nu dit grundimage. FOG Client skal gerne stå for at omdøbe din maskine til det rigtige – og joine den domænet. Bemærk at password’et i FOGClient skal krypteres via dos-programmet, som FOG kommer med.

Fejlfinding: Hvis din klient booter fint via PXE og du stadig ikke oplever succes – måske står der bare en cursor og blinker på en sort skærm, kan det være 2 ting. Den ene ting kan være at din maskine’s drev er sat til bit-shift og ikke LBA-assisteret som default – dette skal så ændres i din bios. Ellers kan det være den kerne, som FOG er sat op med, der ikke virker med dine klienter – du kan skifte kerne via FOG’s webinterface.

TIP: Mange bruger programmer som virtual box, vmware workstation eller lign. for at kunne snapshotte deres image inden sysprep, så de altid kan vende tilbage til installationen præcis som den så ud inden de sidste gang sysprep’ede. Det er et godt tip, som jeg selv følte mig lidt irriteret over at læse for sent. Min taktik har altid været at lave et nyt image for hver sysprep, så jeg undgik at ødelægge noget allerede virkende.

4) Webinterfacet

Webinterfacet er faktisk ret overskueligt. Min anbefaling er bare at hoppe ud i det. Det handler om at få sine klienter tilføjet og derefter at lave en deploy task til dem. Når det har virket 1 gang virker det altid igen. Fra bios af klienterne kan man lave en inventory på maskinen, så man i webgui’en kan se samtlige informationer om maskinen. Ram, Harddisk, Cpu etc.

5) Generering af snapins

Du genererer snapins via installrite – og uploader dem direkte via webgui’en. Sørg for at bruge et nyt standard-image uden snapins installeret til installationen af installrite – og den efterfølgende applikationen.

6) Opsamling

FOG imaging solution er ikke så kompliceret at benytte som beskrevet. Når du kender principperne, har lavet den korrekte sysprep, den korrekte installation, inkluderet de rigtige  drivere etc. vil du hurtigt kunne inkludere nye maskiners drivere, tilføje nyt software osv. Alt i alt er det lige til, selvom det for nogen er en kamp. Du skal være god til at huske, hvor du præcist er i processen – og gå systematisk frem. Hvis du hele tiden ved, hvor du er i processen vil du hurtigt opleve succes. Jeg vil tro at det tog mig en uges tid sammenlagt (brugte tiden efter arbejde) at få løsningen op at stå og mit grundimage lavet. Nu har jeg erfaring indenfor linux – så selve installationen af FOG-serveren og dhcp-instillinger tog ikke mere end 1-2 timers tid.

 

Med venlig hilsen

Asger Stig Holten

No Comment.

Add Your Comment
*